Witamy Serdecznie!

Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza powstała w styczniu 2004r., w celu inspirowania i wspomagania rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy firmami i biznesem Polski i Stanów Zjednoczonych. Izba zrzesza członków z Polski i USA i działa bilateralnie.

Głównymi nurtami działalności Izby są:

  • Promocja naszych członków na rynku amerykańskim i polskim
  • Umożliwienie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i handlowcami obu krajów
  • Organizacja imprez szkoleniowych, informacyjnych dotyczących działalności gospodarczej w USA i Polsce
  • Organizacja targów, misji handlowych, pokazów i seminariów z uczestnictwem firm z obu krajów

Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza podpisała szereg umów o współpracy, m.in. z Kongresem Polonii Amerykańskiej, Chicago Southland Chamber of Commerce, Polish American Contractors and Builders Associacion.
Planujemy kolejne umowy z amerykańskimi organizacjami gospodarczymi.

W ciągu kilku lat naszej działalności zorganizowaliśmy kilkanaście misji handlowych, seminariów informacyjnych, imprez targowych i indywidualnych kontaktów pomiędzy biznesem z Polski i USA.

Copyrights © 2013 Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza

Partnerzy:
created by